روش مطالعه شیمی

آیا نقش شیمی در کنکور، کیمیا است؟ درس «شیمی» همواره جایگاه منحصر به فردی میان درس های دبیرستانی داشته و دارد. برخی از دانش آموزان از این درس بیزارند و بعضی دیگر بسیار به آن علاقه مندند. به عبارتی جاذبه و دافعه این درس قوی است. همچنین در نتایج کنکور سراسری، درصد این درس برای…