بسته پایه

برای تلنگری ها
۱۵۰ هزار تومان ماهیانه

ارائه برنامه مطالعاتی روزانه

منطبق بر برنامه راهبردی قلم چی

تعداد آزمون مشاور:حداقل ۴ آزمون

مشاوره حضوری:یک نوبت ماهیانه

پشتیبانی از طریق فضای مجازی

تخفیف کلاس های آنلاین دبیران

مدت قرارداد:از زمان ثبت سفارش تا روز کنکور

امکان تقسیط مبلغ قرارداد

امکان فسح قرارداد

امکان پرداخت ماهیانه

انتخاب رشته رایگان کنکور

 

بسته اقتصادی

برای داوطلبان خودکار
۲۵۰ هزار تومان ماهیانه

ارائه برنامه مطالعاتی روزانه

منطبق بر برنامه راهبردی قلم چی

تعداد آزمون مشاور:حداقل ۸ آزمون

مشاوره حضوری:دو نوبت ماهیانه

پشتیبانی از طریق فضای مجازی

تخفیف کلاس های آنلاین دبیران

مدت قرارداد:از زمان ثبت سفارش تا روز کنکور

پرداخت در ۳ قسط

امکان فسح قرارداد

امکان پرداخت ماهیانه

انتخاب رشته رایگان کنکور

 

 

 

بسته نقره ای

ویزه داوطلبان سخت گیر
۵۵۰ هزار تومان ماهیانه

ارائه برنامه مطالعاتی روزانه

منطبق بر برنامه راهبردی قلم چی

تعداد آزمون مشاور:حداقل ۱۰ آزمون

مشاوره حضوری:۴ نوبت ماهیانه

پشتیبانی از طریق فضای مجازی

تخفیف کلاس های آنلاین دبیران

مدت قرارداد:از زمان ثبت سفارش تا روز کنکور

امکان تقسیط مبلغ قرارداد

امکان فسح قرارداد

امکان پرداخت ماهیانه

انتخاب رشته رایگان کنکور

بسته طلایی

برای داوطلبان کمال طلب
۸۵۰ هزار تومان ماهیانه

ارائه برنامه مطالعاتی روزانه

برنامه ریزی بر اساس کلیه آزمون تمامی موسسات

تعداد آزمون مشاور:حداقل ۱۲ آزمون

مشاوره حضوری: بدون محدودیت

پشتیبانی از طریق فضای مجازی

تخفیف کلاس های آنلاین دبیران

مدت قرارداد:از زمان ثبت سفارش تا روز کنکور

امکان تقسیط مبلغ قرارداد

امکان فسح قرارداد

امکان پرداخت ماهیانه

انتخاب رشته رایگان کنکور